“งานมหกรรมสัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทย และ งานแสดงสินค้า OTOP ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2″ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จ.ฉะเชิงเทรา