จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดงาน “มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2556 ครั้งที่ 28 ในระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณเขื่องเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท โทร 056 -411234, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท โทร. 056 – 411115 และประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท 056 – 411919, 056 – 416377


ขับไปปั่น (Drive to Ride 2015)

110012 พฤษภาคม 2558