สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมีข้ามชาติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สวดมนต์มหามงคลสูตร 4 คัมภีร์ 4 ภาษาแบบล้านนา


Happy New Year 2014 : TAT Bangkok

120330 ธ.ค. 2556