เตร่ ตรอก ลัดรั้วบ้าน ฟื้นตำนานป้อมปราบฯ – พระนคร ครั้งที่๒  ตอน ” ย้อนรอยอดีต… สู่วิถีชุมชน ฟื้นฟูวัฒนธรรม”ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับเครือข่ายฟื้นฟูชุมชนเมืองเชิงอนุรักษ์ย่านป้อมปราบศัตรูพ่าย — พระนคร