เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฯ ประเทศปากีสถานได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย และยังได้ที่โอกาสทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่หมู่บ้านโอทอป โฮมสเตย์บ้านแก้วในสวน อ.บางปะอิน ได้เรียนรู้การทำสมุนไพรชนิดต่างๆ พร้อมทั้งสนุกสนานกับดนตรีไทยอีกด้วย..


ขับไปปั่น (Drive to Ride 2015)

122512 พฤษภาคม 2558