ม่วนซื่นออนซอนท่องเที่ยวชุมชนไทยลาวเจ้าพระยา – ป่าสัก”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงาน “ม่วนซื่นออนซอนท่องเที่ยวชุมชนไทยลาวเจ้าพระยา – ป่าสัก” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 ณ วัดเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

          นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี เปิดเผยว่า ททท.สำนักงานลพบุรี ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก ซึ่งมีแนวคิดสร้างการรับรู้ทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ “จังหวัดชัยนาท” เมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และมีวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

จังหวัดชัยนาท จึงร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “ม่วนซื่นออนซอนท่องเที่ยวชุมชนไทยลาวเจ้าพระยา – ป่าสัก” ขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 ณ วัดเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้กิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้จังหวัดชัยนาท เป็นจุดหมายในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “งามล้ำเรืองรอง บ้านเนินขาม ตำนานสัมพันธ์ไทย – ลาว”, การแสดงวิถีชุมชนหมู่บ้านชาวลาวลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชาวลาว, การแสดงศิลปะพื้นบ้านของชุมชน, การแสดงสินค้าหัตถกรรม, การจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าราคาถูก

กำหนดการ

วันที่ 15 กันยายน 2560

เวลา 13.00 น.                – กิจกรรมการแสดงวิถีชุมชน หมู่บ้านชาวลาวลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก

– กิจกรรมการแสดงนิทรรศการอาหารท้องถิ่น

– กิจกรรมการแสดงสินค้า หัตถกรรมของชาวลาวลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก

– กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละชุมชน 4 จังหวัด (ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี)

เวลา 18.00 น.                – นายอำเภอเนินขาม ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี เพื่อเป็นประธานเปิดงาน “ม่วนซื่นออนซอนท่องเที่ยวชุมชนไทยลาวเจ้าพระยา – ป่าสัก”

เวลา 19.30 น.                  -ชมการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ผสมการละครผ่านสื่อผสม

เรื่อง “งามล้ำ เรืองรอง บ้านเนินขาม ตำนานสานสัมพันธ์ไทย – ลาว”

วันที่ 16 กันยายน 2560

เวลา 10.00 น.                – กิจกรรมการแสดงวิถีชุมชน หมู่บ้านชาวลาวลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก

– กิจกรรมการแสดงนิทรรศการอาหารท้องถิ่น

– กิจกรรมการแสดงสินค้า หัตถกรรมของชาวลาวลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก

– กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละชุมชน 4 จังหวัด

– กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชาวลาว

เวลา 19.30 น.                – ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี เพื่อเป็นประธานเปิดงาน “ม่วนซื่นออนซอนท่องเที่ยวชุมชนไทยลาวเจ้าพระยา – ป่าสัก”

– ชมการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ผสมการละครผ่านสื่อผสม เรื่อง “งามล้ำ เรืองรอง บ้านเนินขาม ตำนานสานสัมพันธ์ไทย – ลาว”

วันที่ 17 กันยายน 2560

10.00 น.                       – กิจกรรมการแสดงวิถีชุมชน หมู่บ้านชาวลาวลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก

– กิจกรรมการแสดงนิทรรศการอาหารท้องถิ่น

– กิจกรรมการแสดงสินค้า หัตถกรรมของชาวลาวลุ่มน้ำเจ้าพระยา – ป่าสัก

– กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละชุมชน 4 จังหวัด

หมายเหตุ

–  ในวันที่ 16 กันยายน 2560 จัดให้มีชาวลาว 4 จังหวัด นำเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.

–  การแต่งกาย สวมใส่เสื้อผ้าตามวัฒนธรรม สีเข้ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  โทร. 056-476644 และ ททท.สำนักงานลพบุรี  โทร. 036-770096-7 ได้ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : Tat Lopburi  https://www.facebook.com/pages/Tat-Lopburi/180924715311196