“การแข่งเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560”

ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ ลำน้ำป่าสัก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

                  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชมการแข่งเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ ลำน้ำป่าสัก หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

                  นายอิสสระพงษ์  แทนศิริ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การแข่งขันเรือยาวเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี มาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา วิถีชีวิตของชาวสระบุรีที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก อาศัยลำน้ำเป็นแหล่งประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม เมื่อว่างเว้นจากการทำไร่-ทำนา ชาวบ้าน  ในแต่ละหมู่บ้านจะรวมตัวกันฝึกซ้อมพายเรือยาว เพื่อเตรียมแข่งขันในเดือน 11 ซึ่งเป็นฤดูกาลทอดกฐิน สร้างความสนุกสนานและก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มชาวบ้าน ต่อมาระยะหลังการจัดการแข่งขันเรือยาวเริ่มซบเซาลง เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศและวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปจนเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 ได้มีการฟื้นฟู การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นอีกครั้ง ในงานทอดกฐินหลวงพระราชทาน และเพื่อเป็นการสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ณ วัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีการแข่งขัน   เรือยาวและได้จัดการแข่งขันติดต่อกันมาทุกปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของจังหวัดสระบุรี โดยได้แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ดังนี้ เรือยาวใหญ่ ไม่เกิน 55 ฝีพาย ประเภทเรือขนาดกลางไม่เกิน 40 ฝีพาย  และประเภทเรือเล็กไม่เกิน 30 ฝีพาย โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลจำนวนหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการถ่ายทอดสด    ผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 SD ช่อง 28 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 (เวลา 15.00 น. – 17.00 น.)

 

 

                  ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ยังสามารถแวะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว  ที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานได้ ดังนี้ ชมพระพุทธรูปทองคำ สมัยกรุงศรีอยุธยา ณ วัดพะเยาว์, ชมภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องคาวีที่สวยงาม พร้อมนมัสการพระประธานในอุโบสถ ที่อัญเชิญมาจากกรุงเก่าสุโขทัย   ณ วัดสมุหประดิษฐาราม,ชมการทอผ้า และเลือกซื้อผ้าทอของชาวบ้านไทยวน (อ่านว่า ไท-ยวน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลบ้านต้นตาล, เลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดน้ำลาวเวียง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และชม ชิม ช้อป ณ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล ได้ทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น

                  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ โทร. 036-391182 หรือ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-246076-7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 o.-16.30 น. หรือ  Fanpage : Tat Ayutthaya