ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน”ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์”…ฟรี รับของที่ระลึก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ระหว่าง 8 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560   เวลา 09.00-17.00 น.

(โดยทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยให้บริการฟรี) กิจกรรม”ไหว้พระ 11 วัด…รัตนโกสินทร์” ซึ่ง ททท.และ ขสมก.จัดรถเวียนรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร เดินทางเส้นทางเริ่มจาก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม – วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม – วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม – วัดสุทัศนเทพวราราม – วัดราชบูรณ – วัดบวรนิเวศ – วัดสระเกศ – วัดมกุฎกษัตริยาราม – วัดระฆังโฆสิตาราม และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยผู้ใช้บริการสามารถขึ้น-ลง(ฟรี) ได้หน้าวัดทั้ง 11 แห่งนี้ ซึ่งแต่ละวัดมีความสำคัญ คือ เคย&เป็นที่ประทับ สมเด็จพระสังฆราช ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่องค์ที่ 1-องค์ปัจจุบัน(องค์ที่ 20)

หมายเหตุ ในส่วนของวัดระฆังโฆสิตาราม นั้น ต้องเสียค่าบริการเรือข้ามฟากเอง สามารถเดินทางข้ามเรือได้ ณ บริเวณท่าช้าง

#สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
สำนักงานกรุงเทพมหานคร 48/11 ปรีชาคอมเพล๊กซ์ อาคารd2 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 1672
Fanpage  tatbangkok