ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลบ้านแป้ง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2560 ณ วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระราชทานเทียนจำนำพรรษา แก่วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นเพียงวัดเดียวในจังหวัดสิงห์บุรี ที่รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษานี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสิงห์บุรีอย่างหาที่สุดมิได้

นายอรรถพล  วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี เปิดเผยว่า ตำบลบ้านแป้ง มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ มีวิถีความเป็นอยู่ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน คือ ประเพณีทำบุญเข้าพรรษาที่มีการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระ ที่เรียกว่า “ประเพณียายดอกไม้” เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเวียงจันทน์ ประเทศลาว บรรพบุรุษของชาวชุมชนบ้านแป้ง ซึ่งอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ได้…คำว่า “ยาย” นั้นเป็นสำเนียงที่เพี้ยนมาจากภาษาลาวจากคำว่า “หย่าย” ที่แปลว่า การแจกจ่ายหรือการให้ ดังนั้น คำว่า “ยายดอกไม้” จึงหมายถึงการให้หรือการถวายดอกไม้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้านั้นเอง

วัดจินดามณี ผู้นำชุมชนตำบลบ้านแป้ง หน่วยงานราชการต่างๆ และ ททท.สำนักงานลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฟื้นฟู “ประเพณียายดอกไม้(ตักบาตรดอกไม้)”
ขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ณ วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในช่วงวันเข้าพรรษา
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีบุญของชาวเวียงจันทน์ ที่มั่นคงในพุทธศาสนา เมื่อพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดในวันอาสาฬหบูชา วันต่อมาวันเข้าพรรษาชาวเวียงจันทน์ จึงได้หาดอกไม้ที่มีสีขาว เป็นดอกข้าวตอก ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกรัก และดอกบัว นำมาบูชาพระรัตนตรัย และเพื่อที่จะให้ประเพณีนี้ยังคงอยู่ต่อไป จึงได้กำหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันตักบาตรดอกไม้ ทางวัดในหมู่บ้าน ก็จะมีการตีกลองแฉะประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพี่น้องก็จะพาลูกหลานมาที่วัด นำดอกไม้สีขาว 5 ชนิด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จัดเป็นกำเพื่อใส่บาตรพระ หลังจากพระรับบาตรไปแล้วก็จะนำดอกไม้ที่บิณฑบาตได้ไปบูชาพระในอุโบสถต่อไป  ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานประเพณีครั้งนี้ได้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ดังนี้

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8) วันอาสาฬหบูชา

07.00 น.            – พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดจินดามณี

09.00 น.            – พระภิกษุสามเณร 40 รูป รับทักษิณานุประทาน

09.30 น.            – พระภิกษุสามเณรรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 40 รูป ณ ลานวัดจินดามณี

15.00 น.            – กิจกรรมคั่วข้าวตอก ร้อยดอกไม้ของผู้สูงอายุ

17.00 น.            – ตีกลองแฉะ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม

18.00 น.            – ประธานในพิธีพร้อมคณะเดินทางถึงวันจินดามณี และเข้าสู่ศาลาการเปรียญ / ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่กล่าวบูชาพระรัตนตรัย / พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 5 / ประธานสงฆ์ให้ศีล, ถวายเครื่องไทยธรรม / ประธานสงฆ์อนุโมทนา / ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร / ประธานพิธี จุดเทียนประทีปโคมไฟ / ตั้งขบวนและเคลื่อนขบวนไปยังพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง (วัดกลางธนรินทร์) / ตลอดทางสวดบทบารมี 30 ทัศ / ตั้งขบวนพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ฯ ๓ รอบ สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ /  ประธานฝ่ายสงฆ์อนุโมทนา พระสงฆ์ให้พร / ทุกท่านรับพร กราบพระรัตนตรัย / เสร็จพิธี

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 (แรม 1 ค่ำเดือน 8) วันเข้าพรรษา

07.00 น.            – พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษาที่ วัดจินดามณี

10.19 น.            – พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ จำนวน 16 รูป เจริญพระพุทธมนต์ / ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล / พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ จำนวน 16 รูป เจริญพระพุทธมนต์ / ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา พระสงฆ์ให้พร

11.00 น.            – ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ พร้อมพระภิกษุสามเณร / อุบาสก อุบาสิกา พร้อมนักเรียน สวดบารมี 30 ทิศ / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี พร้อมคณะ และพี่น้องประชาชนร่วมรับประธานอาหารกลางวัน

12.30 น.            – ตั้งขบวนแห่ ไปรับเทียนประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ  ที่อำเภอพรหมบุรี

13.00 น.            – พระสงฆ์ 7 วัด พร้อมยังศาลาการเปรียญ / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี กล่าวนำถวายเทียนจำนำพรรษา / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี พร้อมคณะ ถวายเทียนประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯแด่วัดจินดามณี / ผู้ว่าราชการสิงห์บุรีถวายเทียนจำนำพรรษา แด่พระภิกษุ ๗ วัด พระสงฆ์อนุโมทนา พระสงฆ์ให้พร / คณะผู้ว่าราชการสิงห์บุรี ร่วมชมการแสดงและสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง / ชมนิทรรศการ เครื่องมือประกอบอาชีพของชาวลาวเวียงจันทร์ ในสมัยอดีต / ตีกลองแฉะ เชิญชวนทุกท่านมายังสถานที่เปิดงาน / คณะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการ ประชาชน มาพร้อมยังสถานที่เปิดงานฯ / ชมการแสดงรำมวยไทย ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง / ชมการเต้นบาสโลปชาวลาวเวียง / นายอำเภอพรหมบุรีกล่าวต้อนรับ / วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน / ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเปิดงาน และลั่นฆ้อง 3 ครั้ง / ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะส่วนราชการ และประชาชนตั้งแถวเตรียมใส่บาตรดอกไม้ / เปิดเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัย / พระสงฆ์จำนาน 89 รูป รับบิณฑบาต ถวายเป็นราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 / เสร็จพิธี

หมายเหตุ        

8 กรกฎาคม 2560 : แต่งกายชุดสีขาว

9 กรกฎาคม 2560 : แต่งกายผ้าซิ่นตีนจก / ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดจินดามณี (พระครูปริยัติกิจจานุกุล) โทร. 081-7940656 และ ททท.สำนักงานลพบุรี  โทร. 036-770096-7  ทุกวันเวลา 08.30 16.30 น.  www.tat7.com หรือ Fanpage : Tat Lopburi https://www.facebook.com/pages/Tat-Lopburi/180924715311196