ขอเชิญเที่ยวงาน

“ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ประจำปี 2560

ในวันที่  1 – 5 มิถุนายน 2560

ณ  ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  

จังหวัดสมุทรสาคร

               นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม(สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร  คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ในระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2560  ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสาครมาช้านาน เป็นที่สักการะและเคารพของชาวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง  มีผู้คนมากมายจากหลากหลายอาชีพจากทั่วทุกสารทิศมากราบไหว้บูชาขอพรเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะก่อนออกเรือทำประมงทุกครั้ง  ชาวประมงมักจะมาขอพรบนบานให้มีความสุขความเจริญและเดินทางปลอดภัยทุกครั้งไป จึงทำให้เกิดงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” เป็นประจำทุกปีนั่นเอง

          กิจกรรมภายในงานจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาปิดทองพระพุทธรูปและสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ตลอดทั้งวัน   ร่วมสนุกตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯที่ยิ่งใหญ่อลังการทั้งทางบกและทางน้ำในวันที่  2  มิถุนายน 2560 และร่วมพิธีไหว้วันเกิดเจ้าพ่อฯในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยจะมีไฮไลท์คือการผัดหมี่สิริมหามงคลที่แจกฟรีภายในงานกว่า 20,000 ชุดอีกด้วย  ในช่วงกลางคืนชมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง อาทิเช่น ลำไย ไหทองคำ  จ๊ะ อาร์สยาม  วง F.C แบรนด์  เป๊ก ผลิตโชค และศิลปินก้อง ห้วยไร่  รวมทั้งมหรสพอื่นๆ เช่น งิ้วประชัน 2 โรง   การแสดงลิเกชั้นเยี่ยม พนม พึ่งอำนาจ

              นอกจากนี้ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานฯ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายงานประเพณีเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ภายใต้หัวข้อ “ความประทับใจ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2560” โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับขบวนแห่พ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. จะเริ่ม  แห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทางเรือไปยังท่าฉลอม (แห่รอบท่าฉลอม) โดยมีหลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวดดังนี้

         – ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับขบวนแห่พ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2560

         – เป็นภาพต้นฉบับทั้งภาพสีและภาพเอกรงค์ (ขาว-ดำ)

         – ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 12 x 18 เท่านั้น

         – พร้อมส่งสำเนาภาพในรูปแบบ Digital File JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 DPI โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี ซึ่งผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ต้องระบุชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนรูปภาพและแผ่นซีดี

         – ผู้ที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพ ต่อหนึ่งท่าน ถ้าผู้ส่งเข้าประกวดได้รับหลายรางวัล จะตัดสินให้ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

         – ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และมีสิทธิที่จะนำออกแสดง หรือพิมพ์เผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชน โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ

         – ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใด

         – ภาพถ่าย และ File ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืน

         – คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

         – การส่งภาพเข้าร่วมประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพเข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

เปิดรับภาพ ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 มิถุนายน จนถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ ขอให้ผู้ร่วมสนใจถ่ายภาพแต่งกายให้สุภาพ

สถานที่รับภาพ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

การตัดสิน

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศผลผ่านทาง

https://www.facebook.com/TATSamutSongkhram

https://www.facebook.com/thachin.channel

พิธีมอบรางวัล  

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

(ผู้ที่ไม่ได้มารับรางวัลในวันดังกล่าว มารับภายหลังได้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร)

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินสด 1,000 บาท พร้อมเหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร                                                                                                                                     จึงขอเรียนเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมชมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานดังกล่าว และขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านและผู้สนใจทุกท่านร่วมประกวดภาพถ่ายขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ภายใต้หัวข้อ “ความประทับใจ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2560” ชิงเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมเหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

                  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โทร. 0 3442 5150 หรือ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1208, 0 3441 3858 หรือ  ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0-3475- 2847-8        e-mail : tatsmsk@gmail.com หรือ TAT Call Center 1672   เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย    Facebook  : Tat Samut Songkhram