งานเล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฎฐมีบูชารำลึก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวงานเล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฎฐมีบูชารำลึก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ วัดสรรพยาวัฒนารามและบริเวณชุมชนตลาดสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

     นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ อำเภอสรรพยา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานเล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฏฐมีบูชารำลึก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย สร้างความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกไทยหัวใจแผ่นดิน ให้ประชาชนได้เรียนรู้ตำนานเมืองสาปยาหรืออำเภอสรรพยา ในปัจจุบันว่ามีความเป็นมาอย่างไร พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตบรรยากาศเดิมๆ เติมเต็มด้วย การแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองสาปยา(สรรพยา)ฯ และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลอง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การแสดงรำวงย้อนยุค การปั่นจักรยานเปิดตำนานเมืองสาปยา ตลาดนัดย้อนยุค(ถนนคนเดิน) กิจกรรมลานวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองสาปยา การแสดงโขนรามเกียรติ์ “ตอนจองถนน” และอิ่มอร่อยไปกับอาหารพื้นบ้านเมืองสาปยา

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

เวลา 14.00 น.   – เปิดตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินบริเวณวัดสรรพยาวัฒนาราม – ลานวัฒนธรรม

เวลา 17.00 น.   – การแสดงของนักเรียน ณ ลานวัฒนธรรม

1. จินตลีลาประกอบเพลงตามรอยเท้าพ่อ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

2. ชุดรำโทน โรงเรียนวัดคงคาราม

3. ชุดแม่ไม้มวยไทยศิลปะการร่ายรำไหว้ครูมวยไทย โรงเรียนวัดเขาแก้ว

4. จินตลีลาประกอบเพลงราชาในนิทาน โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

5. วานรปรีเปรม โรงเรียนสรรพยาวิทยา

เวลา 18.00 น.   – พิธีเปิดงาน (เวทีหน้าวัดสรรพยาวัฒนาราม)

– การแสดงดนตรีรำวงย้อนยุค ณ เวทีหน้าวัดสรรพยาวัฒนาราม

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

เวลา 14.00 น.   – เปิดตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินบริเวณวัดสรรพยาวัฒนาราม – ลานวัฒนธรรม

เวลา 17.00 น.   – การแสดงของนักเรียน ณ ลานวัฒนธรรม

1. จินตลีลาประกอบเพลงตามรอยเท้าพ่อ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

2. ชุดรำโทน โรงเรียนวัดคงคาราม

3. ชุดแม่ไม้มวยไทยศิลปะการร่ายรำไหว้ครูมวยไทย โรงเรียนวัดเขาแก้ว

4. จินตลีลาประกอบเพลงราชาในนิทาน โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

5. วานรปรีเปรม โรงเรียนสรรพยาวิทยา

เวลา 19.00 น.   – ชมการแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานเมืองสาปยา(สรรพยา)ฯ และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลอง ณ สนามวัดสรรพยาวัฒนาราม

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

เวลา 14.00 – 16.00 น.  – กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นเปิดเมืองสาปยาฯ”

เวลา 14.00 น.   – เปิดตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินบริเวณวัดสรรพยาวัฒนาราม – ลานวัฒนธรรม

เวลา 17.00 น.   – การแสดงของนักเรียน ณ ลานวัฒนธรรม

1. จินตลีลาประกอบเพลงตามรอยเท้าพ่อ โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

2. ชุดรำโทน โรงเรียนวัดคงคาราม

3. ชุดแม่ไม้มวยไทยศิลปะการร่ายรำไหว้ครูมวยไทย โรงเรียนวัดเขาแก้ว

4. จินตลีลาประกอบเพลงราชาในนิทาน โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา

5. วานรปรีเปรม โรงเรียนสรรพยาวิทยา

เวลา 18.30 น.   – ชมโขนรามเกียรติ์ “ตอนจองถนน” จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ณ บริเวณวัดสรรพยาวัฒนาราม

หมายเหตุ : การแต่งกาย สวมเสื้อผ้าไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ว่าการอำเภอสรรพยา โทร.056-499155 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร.036-770096-7  ได้ทุกวันในเวลา 08.30 – 16.30 น. www.tat7.com และ Facebook Fanpage : Tat Lopburi https://www.facebook.com/pages/Tat-Lopburi/180924715311196