จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด จัดงานบุญประเพณี “124 ปี อัฏฐมีบูชา” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560  ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ซึ่งนับเป็น 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย บรรดาพุทธศาสนิกชนของตำบลวัดละมุด และตำบลใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณี “อัฏฐมีบูชา” สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 124 ปี  ถือเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น

มีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่ศาสนาจวบจนปัจจุบัน สำหรับวันอัฏฐมีบูชา ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา โดยประเพณีอัฏฐมีบูชากำหนดจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงอันประเสริฐ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การจัดขบวนแห่พุทธประวัติ ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนพุ่มผ้าป่า ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์หลายร้อยรูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า และสาธุชน เวียนทักษิณาวัตร แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นอกจากนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีการบรรยายธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และชมศิลปะการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันหาดูยากและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ชมการแสดงของทีมงานเท่ง เถิดเทิง การแสดงพื้นบ้าน การแสดงของคนในชุมชน และการแข่งขันตะไลลอดบ่วงที่หาชมได้ยาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด โทร. 034 389 052 , 087 101 5252