ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชมนิทรรศการ บรมกษัตริยาธิราช

วันที่ 28 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-18.00 น.

ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร ณ พระตำหนักที่ประทับในวังสระปทุมครั้งทรงพระเยาว์และพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล สถานที่เสด็จอยู่เมื่อปลายพระชนม์ชีพ อีกทั้งพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปในสากลประเทศ

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระเกียรติคุณปรากฏแผ่ไพศาลทั่วสากลประเทศ ในการที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐและทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำรงชีวิตที่ดีงาม

นิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” นี้จะจัดขึ้น ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จอยู่แห่งสุดท้ายในพระชนม์ชีพ และในอดีตยังเป็นสถานที่ประทับแรมในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรก ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2493  หลังจากพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ในวันที่ 28 เมษายน ศกเดียวกัน นอกจากนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาชนบทในพระราชดำริและโครงการด้านชลประทานแห่งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ คือ โครงการก่อสร้างถนนสายห้วยมงคล ใน พ.ศ. 2545 ตำบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบันคือตำบลทับใต้) และอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ใน พ.ศ. 2506  และโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

นิทรรศการแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคแรก ปฐมนิวาสราชสถิต แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในวังสระปทุมที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทย ภาคที่สอง พิพิธราชกรณีย์ พระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายราชสดุดีพระเกียรติยศพระเกียรติคุณ ภาคที่สาม ราชสดุดีสรรพสกล การแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ภาคที่สี่ มหาภูมิพลปรมานุสาสน์ แสดงพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้แก่
พสกนิกรชาวไทยทุกคน

ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระราชสาส์นกราบบังคมทูลแสดงความอาลัยและสดุดีพระเกียรติคุณจากประมุขของรัฐต่างประเทศมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังมีการจำลองภาพโฮโลแกรม 3 มิติของรถเข็นที่ทรงเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ รวมถึงรางวัลที่องค์กรและหน่วยงานในต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ

*การแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์ สวมเสื้อมีแขน สตรีสวมกระโปรง บุรุษสวมกางเกงขายาว
*ประตูทางเข้า ตรงข้ามโรงเรียนวังไกลกังวล ซอยหัวหิน 35

และกด Like ร่วมเป็นแฟนเพจกับเรา
บน Facebook : ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์>>คลิกที่นี่เลย!