เมืองสามอ่าว เตรียมจัดงาน“ ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด” ประจำปี 2560 เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองอ่าวและงานกาชาดประจำปี 2560″ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกรู รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ จัดกิจกรรมนิทรรศการ การแสดงเทิดพระเกียรติ การแสดงบนเวที การสาธิต งานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 มีนาคม 2560 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชายทะเลอ่าวประจวบฯ หน้าศาลากลางจังหวัดฯ และสะพานสราญวิถี มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การแสดงแสง สี เสียง พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถด้านต่างๆของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในหลวง รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพิธีเปิดวันแรก มีการแสดง วีถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม การดำรงชีวิต ของชาวประจวบฯ ท่านที่สนใจล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวประจวบฯ ก็มีเรือสำราญ “สามอ่าวปริ้นเซส” ให้นั่งชมความงามของอ่าวประจวบฯ สัมผัสบรรยากาศ ความมหัศจรรย์ของสามอ่าวเมืองประจวบฯ อย่างใกล้ชิด กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม “สะพานวัฒนธรรมกลางอ่าวประจวบฯ” รวบรวมงานศิลปะ วัฒนธรรม การแสดง ของชาวประจวบฯ และชาวไทยภูเขาในจังหวัดฯ มาไว้บนสะพานสราญวิถี ให้ทุกท่านได้สัมผัสและได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน การสร้างสรรค์งานศิลป์ ของเหล่าศิลปิน และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต ของหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติ จำลองหมู่บ้าน “บ้านพ่อเรา…เมืองสามอ่าว” จัดแสดงความรู้ด้านการเกษตร การเลี้ยงปศุสัตว์ ระบบชลประทาน และการฝึกอาชีพ การสาธิตแปลงนาข้าว การเลี้ยงวัวนม จำลองบ้านประหยัดพลังงาน นวดแผนไทย การจำหน่ายสินค่า OTOP เมืองประจวบฯ และของดี 4 ภาค ประกวดการกรีดยาง ซึ่งจะให้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน และบรรยากาศหมู่บ้านชนบทอีกด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร.032-602019, 032-550149
ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์
โทร.032-513885, 032-513871
และกด Like ร่วมเป็นแฟนเพจกับเรา
บน Facebook : ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์>>คลิกที่นี่เลย!