เที่ยวหน้าฝน…ค้นหาความสุข(ที่แท้จริง)ใน “วันวิสาขบูชา”

Prachuap02

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทุกท่าน เที่ยวหน้าฝน ในวันวิสาขบูชา  ด้วยการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบโบสถ์ ณ วัดต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิ วัดห้วยมงคล-วัดหนองแก-วัดเขาอิติสุคโต อ.หัวหิน, วัดตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด, วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี, วัดธรรมมิการามวรวิหาร อ.เมือง และวัดทางสาย อ.บางสะพาน

เป็นที่ทราบกันดีว่า วันวิสาขบูชา เป็น “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล” ของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส ในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์

Prachuap01

ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางท่องเที่ยวเชิงธรรมะตามวัดต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ทาง ททท. ได้หยิบยก พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย อ.บางสะพาน” 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ ตามโครงการ “10 สิ่งมหัศจรรย์ประจวบคีรีขันธ์ เที่ยวได้ทุกวัน เที่ยวได้ทุกวัย  ที่จะให้ท่านได้ร่วมค้นหาความมหัศจรรย์ในความหมายของเลข 5, เลข 9 และที่มาของชื่อพระราชทาน บนยอดเขาธงชัย และร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุในชั้นยอดเจดีย์ของพระมหาธาตุ อันเปรียบเสมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับ ณ ที่แห่งนี้ โดยเปิดให้เข้าสักการะเพียงปีละ 1 ครั้ง เฉพาะในช่วงวันวิสาขบูชาเท่านั้น ทั้งนี้เปิดให้เข้าไปสักการะใน 3 วัน คือ วันก่อนวันวิสาขบูชา(23 พฤษภาคม), วันวิ สาขบูชา(24 พฤษภาคม) และหลังวันวิสาขบูชา(25 พฤษภาคม)

นางสาวพสิษฐ์ตา อินทร์พันธ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในวันวิสาขบูชา ได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบโบสถ์ เพื่อเป็นการสะสมบุญบารมีให้กับชีวิต และเดินทางกลับไปทำงานได้อย่างมีสติสัมปชัญญะ และนี้คือ การค้นหาความสุข(ที่แท้จริง) โดยในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นเวลาสามวัน สำหรับช่วงวันหยุดยาวครั้งนี้  จากการสอบถามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณการได้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่า 10,000 คน สร้างรายได้ให้ประมาณ 20 ล้านบาท ผอ.พสิษฐ์ตา กล่าวทิ้งท้ายว่า “ก็ขอเชิญคาถาของหลวงปู่ทวด นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา สำหรับทุกท่านที่เดินทางได้สวดภาวนา เพื่อป้องกันภัย แคล้วคลาดปลอดภัย สุดท้ายนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปวัดไหนที่ใกล้ที่พัก และตามความสะดวกได้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดหัวหิน โทรศัพท์ 032-511-773, วัดห้วยมงคล โทรศัพท์ 032-576187, 032-576-297, วัดหนองแก โทรศัพท์  032-515161, 081-968-7736, วัดเขาอิติสุคโต โทรศัพท์ 032-534-377, วัดตาลเจ็ดยอด โทรศัพท์  032-689-430, วัดกุยบุรี โทรศัพท์ 032 –681-015 , วัดธรรมมิการามวรวิหาร โทรศัพท์ 032-601612

และวัดทางสาย โทรศัพท์ 032-695-182 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 032-513-885, 032-513-871, www.facebook.com/Tat Prachuap, Fan Page : TAT PRACHUAP