ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2556

กาชาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี “งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดปี จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

cover_ratchaburi

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี การแสดงและจำหน่ายสินค้าของภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี การจัดประกวด พืชผัก ผลไม้ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP ของเมืองราชบุรี การประกวดธิดาโอ่ง การประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง การประกวดวงดนตรีสตริง ลีลาศเพื่อสุขภาพ การประกวด จินตลีลา “รักชาติ เทิดพระเกียรติ” การแสดงของกลุ่มสตรี รำวงย้อนยุค รำวงพื้นบ้าน เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร. 032-315372, 032-322028 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005-6  Facebook : Tat Phetchaburi