Print

“พระนครคีรี” หรือชาวจังหวัดเพชรบุรีเรียกกันว่า “เขาวัง” ตั้งอยู่บนยอดเขามไหศวรรย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนและใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่หลายครั้ง โดยถือว่าเป็นพระราชวังแห่งแรกของประเทศที่สร้างอยู่บนยอดเขาที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ โดยเฉพาะต้นลั่นทม ต้นไม้เก่าแก่ที่อายุร้อยกว่าปีที่กล่าวกันว่าปลูกขึ้นมาพร้อมกับการสร้างพระราชวังแห่งนี้และจะออกดอกชูช่อส่งกลิ่นหอมเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูร้อนของทุกปี

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจุบัน และเพื่อเป็นการฟื้นฟูธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ทางจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับกรมศิลปากร อบจ.เพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้ร่วมใจกันกำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

พระนครคีรี 10

โดยปีนี้ได้กำหนดแนวคิดจัดงาน “ลั่นทมขาวห่มร่มรอบพระนครคีรี 155 ปี ธานีมไหสวรรย์” ซึ่งทุกค่ำคืนของการจัดงาน บริเวณด้านบนพระนครคีรีงดงามด้วยแสงไฟที่ถูกประดับประดาอยู่รอบเขา  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคและกลิ่นอายแบบชาววัง ร่วมถึงการจัดแสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร 12 งานช่าง , การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน ,การสร้างสรรค์งานสกุลช่างเมืองเพชรของกลุ่มเยาวชนเพชรบุรี….ดีจัง ,การบรรเลงวงดนตรีไทยวงใหญ่ ,การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย,ตลาดนัดศิลปะ,ตลาดโบราณอาหารพื้นบ้านคาวหวาน, ของดีบ้านฉันจากอำเภอต่างๆ , นิทรรศการให้ความรู้อาเซียน และมรดกวัฒนธรรม, การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล,การแสดงความสามารถของเยาวชน,ประกวดวาดภาพระบายสี,นิทรรศการลั่นทมจากทุกมุมโลก,ศิลปวัฒนธรรมที่มีที่มาจากลั่นทม,กิจกรรมดูดาว,ประกวดหนูน้อยพระนครคีรี,สีสันประเพณีเพชรบุรี 12 เดือน และการแสดงหนังตะลุงทุกคืน

ในส่วนพื้นที่ด้านล่างโดยรอบพระนครคีรี ชมขบวนแห่อันสวยงาม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกร้านจำหน่ายสินค้าของส่วนราชการ สินค้า OTOP  , การประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร  การประกวดนางสาวเพชรบุรี, ประกวดหนูน้อยพระนครคีรี, การประกวดรำวงย้อนยุคทุกคืน , กิจกรรมมอเตอร์โชว์  มัจฉากาชาด  สลากกาชาดการกุศลลุ้นรับรางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะโตโยต้า Vigo  4 ประตู   สำหรับการแสดงที่เวทีกลางได้มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงต่างๆผลัดเปลี่ยนกันจัดการแสดงทุกคืนก่อนชมคอนเสิร์ตนักร้องดัง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

พระนครคีรี 8

กิจกรรมต่างๆ ภายในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557
พิธีบวงสรวง และพิธีเปิดงาน วันที 14 กุมภาพันธ์ 2557
ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง เสร็จแล้วจะเป็นพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตราธิราช รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ที่บริเวณด้านหน้าเขาวัง
ช่วงเย็น เวลา 16.30 น. ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่สวยงามจาก 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยขบวนจะเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่บริเวณแยกคงคาราม ไปตามถนนราชดำเนิน เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าสู่ถนนราชวิถี (ถนนหน้าเขาวัง) และผ่านบริเวณที่จัดงาน
เวลา 19.09 น.  พิธีเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 28 โดยนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานชมการแสดงพลุรอบแรกจำนวน 200 ลูก

พระนครคีรี 1 (ปก)

ยิ่งใหญ่ตระการตากับการแสดงพลุทุกค่ำคืน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานเวลา 19.00 น.ชมการแสดงพลุรอบแรกจำนวน 200 ลูก
และเวลา 21.00 น. ชมการแสดงพลุรอบที่ 2 จำนวน 400 ลูก
วันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 21.00 น. ชมการแสดงพลุ โดยจะจุดคืนละ 250 ลูก
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 21.00 น. ชมการแสดงพลุจำนวน 400 ลูก

กิจกรรมการประกวดบนเวที
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2257 ชมการประกวดนางสาวเพชรบุรี ณ เวทีกลาง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ชมการประกวดหนูน้อยพระนครคีรี ณ เวทีโรงโขน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ชมการประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร ณ เวทีกลาง

กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00-20.00 น.จะมีการเทศน์มหาชาติ ณ หอจตุเวทปริตพัจน์ และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี โดยจะมีรถรับส่งขึ้นลงงานฟรีบริเวณด้านวัดถ้ำแก้ว ตั้งแต่เวลา 17.00น.เป็นต้นไป

พระนครคีรี 7

การแสดงบนพระนครคีรี ณ เวทีโรงโขน วันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ชมการแสดงดนตรีจากวงคีตาชลี การแสดงจากสถานศึกษา และการแสดงจากประเทศเกาหลี , ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไต้หวัน และการแสดงของดีบ้านฉัน จากทั้ง 8 อำเภอที่จะมาทำการแสดงสลับหมุนเวียนกันไปทุกวัน
การแสดงชุดพิเศษ ณ เวทีโรงโขน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557     เวลา 19.10 – 20.10 น.  ชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหรุยส์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557     เวลา 18.00 – 21.30 น.   ชมการประกวดหนูน้อยพระนครคีรี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557     เวลา 19.00 – 21.00 น.   ชมการแสดงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557     เวลา  20.30 – 21.30 น.  ชมการแสดงละครชาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานงานจังหวัดเพชรบุรี โทร.032-411771
ททท.สำนักงานเพชรบุรี เปิดบริการทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. โทร.032-471005-6
ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี – ราชบุรี ได้ที่ www.facebook.com/tatphetfanpage