มหาสงกรานต์ภาคกลาง และเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ปี 2560
ททท.ชวนเล่นน้ำ“สงกรานต์ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง”

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ข่าว แผนการกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาค ภาคกลาง 17 จังหวัด ในช่วงเดือนเมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “มหาสงกรานต์ภาคกลาง” ตามแคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง” และตามสโลแกน “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” +“สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม” เพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสมือนปีใหม่ไทย ช่วงระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2560 ซึ่งสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์เกือบทั้งเดือนเมษายน 2560

ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ชวนแต่งไทย…เที่ยวสงกรานต์ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง โดยได้วางแผนการตลาดท่องเที่ยว ปี 2560 ใช้กิจกรรมท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์แบบไทยๆ ชวนนักท่องเที่ยวไปวัดไหว้พระเสริมสิริมงคลรับพรปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์ ทั้ง 17 จังหวัดภาคกลาง เป็นข้อมูลและเป็นทางเลือกประกอบการเดินทางท่องเที่ยว

“ประเพณีสงกรานต์” เป็นวิถีวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชน แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิมไปบ้าง ยกตัวอย่างเช่น การใช้น้ำเป็นตัวแทนคลายร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ การขอพรจากผู้ใหญ่เป็น“วันผู้สูงอายุ” การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบ้านในช่วง เทศกาลสงกรานต์ นับได้ว่าสงกรานต์เป็น “วันครอบครัว” มีการทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นการเริ่มต้นเสมือน “ขึ้นปีใหม่ไทย” เพื่อให้มีแต่สิ่งดีๆ ทำให้มีความสุขตลอดไป อนึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ในเชิงการตลาดท่องเที่ยวเป็น Water Festival หรือ เล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อสื่อสารการตลาดท่องเที่ยว Thailand 4.0 ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมแบบไทยๆ ในเทศกาล (เล่นน้ำ)สงกรานต์ เป็นจุดขายในหลายพื้นเกิดสงกรานต์ถนนสายข้าว…ต่างๆเกิดขึ้น
สำหรับวันสงกรานต์ ปี 2560 นี้


สงกรานต์ปี 2560 มีนามว่า “กาฬกิณีเทวี” เป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา(ยี่หุบ) มีมรกตเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ชสาร (ช้าง) เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า ตกในเขาจักรวาล 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า (เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ อาโป ธาตุน้ำ) น้ำมาก น้ำท่วม)

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีระกา นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ

กิจกรรมนิยมปฎิบัติในวันสงกรานต์ภาคกลาง ประกอบด้วย
13 เมษายน จะเรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” และถือเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
14 เมษายน จะเรียกว่า “วันเนา” และถือเป็น “วันครอบครัว”
15 มษายน จะเรียกว่า “วันเถลิงศก” ถือว่าเป็น “วันเริ่มจุลศักราชใหม่”

แนะนำกิจกรรม มหาสงกรานต์ภาคกลาง 17 จังหวัด ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร :
พิธีเปิดงานเทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ปี 2560
แต่งไทย ไหว้พระขอพร 9 วัด ปีใหม่ (สงกรานต์วิถีไทยไหว้พระใส่บาตรทำบุญเข้าวัด)
12-16 เมษายน 2560
สงกรานต์ไหว้พระขอพร 9 วัด ปีใหม่ไทย บริเวณรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร (วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร)
TEL 02 276 2720 – 21

ขบวนแห่-ประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสงกรานต์กรุงเทพมหานคร(ท้องสนามหลวง)
12-14 เมษายน 2560
สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
TEL 02 276 2720 – 21

สงกรานต์ถนนข้าวสาร
13 – 15 เมษายน 2560
ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
TEL 02 276 2720 – 21

ประเพณีสงกรานต์บางลำพู
13-15 เมษายน 2560
บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร
TEL 02 276 2720 – 21

ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์
13-15 เมษายน 2560
บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ (สี่แยกบางขุนพรหม) ใต้สะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร
TEL 02 276 2720 – 21

สงกรานต์ถนนสีลม
13 – 15 เมษายน 2560
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
TEL 02 276 2720 – 21

เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย
13 – 15 เมษายน 2560
ณ บริเวณ วัดโพธิ์ / วัดอรุณราชวราราม / วัดกัลยาณมิตร / วัดประยุรวงศาวาส / ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค / ท่ามหาราช / เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
กรุงเทพมหานคร
TEL 02 276 2720 – 21

2.พระนครศรีอยุธยา : ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า : เล่นน้ำกับช้าง
13-15 เมษายน 2560
ถนนศรีสรรเพชญ์ (หน้า สนง.ททท.) จ.พระนครศรีอยุธยา
TEL 035 246 076 – 7

ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญ “แห่หงส์ ธงตะขาบ”
14 เมษายน 2560
วัดทองบ่อ อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา
TEL 035 246 076 – 7

3.สุพรรณบุรี : สงกรานต์เมืองต้องห้ามพลาด Plus
ประเพณีสงกรานต์สุพรรณบุรี
13– 14 เมษายน 2560
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
TEL 035 525 867 , 035 525 880

4.กาญจนบุรี : ประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี : พระสงฆ์เดินบนหลังคน
12-17 เมษายน 2560
วัดวังก์วิเวการามและเจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
TEL 034 511 200 , 034 512 500

ประเพณีสงกรานต์เมืองกาญจนบุรี
13 เมษายน 2560
บริเวณถนนสองแคว (หน้าศาลา 60 พรรษามหาราช) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
TEL 034 511 200 , 034 512 500

ประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว
12-16 เมษายน 2560
วัดอินทาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
TEL 034 511 200 , 034 512 500

ประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง
13-17 เมษายน 2560
วัดหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
TEL 034 511 200 , 034 512 500

ประเพณียกธงสงกรานต์บ้านเบญพาด
17 เมษายน 2560
วัดเบญพาด อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
TEL 034 511 200 , 034 512 500

สงกรานต์สามสายน้ำสนุกสุขล้ำที่กาญจนบุรี
17 เมษายน 2560
บริเวณถนนสองแคว ริมน้ำหน้าเมือง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
TEL 034 511 200 , 034 512 500

5.ลพบุรี :
สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทยถนนดินสองพอง
วันที่ 13 เมษายน 2560
ณ ถนนดินสอพอง บริเวณสะพาน 6 หมู่ 5 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

มหาสงกรานต์ไทยรามัญ วัดอัมพวันเมืองลพบุรี
วันที่ 15-16 เมษายน 2560
ณ วัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2560
วันที่ 13 เมษายน 2560
ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม ประจำปี 2560
วันที่ 15 เมษายน 2560
ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระราม) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

6.ประจวบคีรีขันธ์ :
ประเพณีสงกรานต์หัวหิน
13 เมษายน 2560
ณ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
TEL 032 513 885

ประเพณีสงกรานต์บ้านกรูด
13 -17 เมษายน 2560
ชายหาดบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์
TEL 032 513 885

7.เพชรบุรี :
ประเพณีสงกรานต์เพชรบุรี
13-15 เมษายน 2560
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ. เพชรบุรี
TEL 032 47 1005 – 6

ประเพณีสงกรานต์
13 เมษายน 2560
วัดเขมาภิรัติการาม อ.เมือง จ. เพชรบุรี
หน้าถ้ำหลวงพ่อดำ จ. เพชรบุรี
เทศบาลเมืองชะอำ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง จ. เพชรบุรี
ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จ. เพชรบุรี
TEL 032 47 1005 – 6

8.ราชบุรี : สงกรานต์เมืองต้องห้ามพลาด Plus
ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี
13 เมษายน 2560
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
TEL 034 511 200 , 034 512 500

สงกรานต์และUnseen หนังใหญ่วัดขนอน
13-14 เมษายน 2560
วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
TEL 034 511 200 , 034 512 500

ประเพณีสงกรานต์มอญ
15 เมษายน 2560
วัดม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
TEL 034 511 200 , 034 512 500

9.สมุทรสงคราม : สงกรานต์เมืองต้องห้ามพลาด Plus
สงกรานต์เมืองต้องห้ามพลาด อุทยาน ร.2
13-16 เมษายน 2560
อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
TEL 034 752 847 – 8

สงกรานต์นมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม
12-20 เมษายน 2560
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
TEL 034 752 847 – 8

10.สมุทรสาคร :
ประเพณีสงกรานต์เจ็ดริ้ว
13 เมษายน 2560
วัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร
TEL 034 752 847 – 8

ประเพณีสงกรานต์บางปิ้ง
13-15 เมษายน 2560
วัดบางปิ้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
TEL 034 752 847 – 8

11.นครปฐม : สงกรานต์เมืองต้องห้ามพลาด Plus
สงกรานต์ตลาดเก่าบางหลวง
13 เมษายน 2560
ตลาดเก่าบางหลวง ร.ศ. 122 อ.บางเลน จ.นครปฐม
TEL 035 525 867 , 035 525 880

สงกรานต์พุทธมณฑล
13 เมษายน 2560
พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
TEL 035 525 867 , 035 525 880

เทศกาลสงกรานต์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย
13-17 เมษายน 2560
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม
TEL 035 525 867 , 035 525 880

12.ปทุมธานี :
สงกรานต์ถนนข้าวแช่&ปทุมธานี
11-12 เมษายน 2560
หน้าศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.ปทุมธานี
TEL 02 276 2720 – 21

13.นนทบุรี :
สงกรานต์ไทย-มอญนครปากเกร็ด
13-15 เมษายน 2560
เทศบาลปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
TEL 02 276 2720 – 21


14.ชัยนาท :
สงกรานต์ถนนข้าวโพด
วันที่ 13-15 เมษายน 2560
ณ ถนนข้าวโพด (ลานกิจกรรมหน้าวัดพรวน) อ.เมือง จ.ชัยนาท


15.อ่างทอง :
ประเพณีสงกรานต์จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560
วันที่ 13 เมษายน 2560
ณ บริเวณซอยด้านข้างธนาคารไทยพาณิชย์ ตลาดเทศบาลเมืองอ่างทอง

งานสงกรานต์อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 13 เมษายน 2560
ณ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

16.สิงห์บุรี :
สงกรานต์ที่บ้านระจัน
วันที่ 14 เมษายน 2560
ณ ตลาดบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

หาดทรายหรรษา @สิงห์บุรี
วันที่ 13-14 เมษายน 2560
ณ บริเวณหาดทรายกว้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี

“พิธีปารุปะนัง” ห่มผ้าองค์พระนอนจักรสีห์
วันที่ 13-15 เมษายน 2560
ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

17.สระบุรี :
สงกรานต์สระบุรี มันส์สาด จังเกิล 2016
13-15 เมษายน 2560
บริเวณถนนข้าวเจ้าเชย-เสาไห้ (คลองชลประทาน) จ.สระบุรี
TEL 035 246 076 – 7

ประเพณีสงกรานต์เสาไห้
23 เมษายน 2560
บริเวณวัดสูง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
TEL 035 246 076 – 7