เชิญชมการประกวดต้นไม้สวยงาม โคและกระบือพันธุ์ไทยแท้
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

buffalo

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมาคมบำรุงพันธ์โคและกระบือพันธุ์ไทยแท้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “การประกวดต้นไม้สวยงาม โคและกระบือพันธุ์ไทยแท้ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามวัดโพธิ์ (ลิง) ต.บ้านแพน อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Cow

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมประกวดต้นไม้สวยงาม โคและกระบือพันธุ์ไทยแท้ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556 นี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับการเลี้ยงโคของเกษตรกรตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเชิงเกษตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความผูกพันกับวิถีการเกษตรมาอย่างช้านาน อีกด้วย โดยกิจกรรมภายในงานท่านจะได้พบกับมหกรรมสมุนไพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมการประกวดต้นไม้สวยงามและสินค้าเกษตร ตื่นตาตื่นใจไปกับการประกวดกระบือไทยและโคอินดูบราซิล ซึ่งมีราคาแพงที่สุดในโลกจากทั่วประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกจากนี้ ภายในงานท่านยังจะได้ชมคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบของวงคาราบาวและร่วมสนุกกับกิจกรรมมหรสพจากเหล่าศิลปินอีกมากมาย

CoverCow

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านชมการประกวดต้นไม้สวยงาม โคและกระบือพันธุ์ไทยแท้ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556 ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ สนามวัดโพธิ์(ลิง) ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อไป

หุ่นไล่กา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โทร. 0 3574 3982 องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแพน 0 3525 4199 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076 – 7 และ www.เที่ยวภาคกลาง.com หรือ Facebook /Twitter : Tat Ayutthaya

กำหนดการ

การประกวดโคกระบือ และพันธุ์ไม้สวยงาม ประจำปี 2556
ณ สนามวัดโพธิ์ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย องค์การบริหารส่นตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่  15  กุมภาพัรธ์  2556  การประกวดพันธุ์ไม้สวยงาม  ( ชวนชม )
09.00 น. – แขกผู้มีเกียรติถึงบริเวณงาน
10.00 น. – พิธีเปิดการประกวดพันธุ์ไม้สวยงาม
โดยนายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอเสนา
11.00 น. – การประกวดพันธุ์ไม้สวยงาม
15.00 น. – ตัดสินการประกวด
15.30 น. – นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิการบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 การประกวดกระบือพันธุ์ไทยแท้
09.00 น. – แขกผู้มีเกียรติถึงบริเวณงาน
– นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานการจัดงาน
10.30 น. – นายวิทยา   บูรณศิริ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  คนที่ 52
 กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมงาน
11.00 น. – การประกวดกระบือพันธุ์ไทยแท้
15.30 น. – ตัดสินการประกวดและมอบรางวัล
18.00 น. – รับประทานอาหาร
20.30 น. – ชมคอนเสิร์ตวงคาราบาว
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 การประกวดโค
09.00 น. – ลงทะเบียนรับสมัคร
10.00 น. – นายสุชาติ การลึกสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
กล่าวรายงาน
10.30 น. – ประธานกล่าวเปิดงาน โดยนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี
11.00 น. – การประกวดโค
15.30 น. – ตัดสินการประกวดและมอบรางวัล