ขอเชิญเที่ยวงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558

12271342_1003502916337097_282629226_o

                      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558..ระหว่างวันที่     18-27 ธันวาคม 2558 (รวม 10 วัน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534

                      นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ในปีนี้มีพิธีบวงสรวงพระเจ้าอู่ทอง และพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ส่วนพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2558 มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ภายในงานมีกิจกรรรมต่างๆ อาทิ

Ayutthaya World Heritage Fair 03

 • ชมการแสดง แสง สี เสียง ในชื่อชุด “ยอยศอโยธยา สถิตฟ้าก้องปฐพี” จัดขึ้นบริเวณวัดมหาธาตุ สามารถจองบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ เสมียนตราจังหวัด โทร. 0-3533-6563

 • กิจกรรม “เครื่องทองอยุธยามรดกโลก มรดกของแผ่นดิน” (จัดตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558 –        9 ธันวาคม 2559) ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เปิดให้เข้าชมทุกวัน

 • กิจกรรมเปิดประตูสู่อยุธยา จัดขึ้นบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (อาคารศาลากลางหลังเก่า)

 • การออกร้านกาชาด ให้ทุกท่านได้ร่วมลุ้นของรางวัลจากกาชาดจังหวัดทุกคืน ซึ่งอยู่บริเวณสนาม วัดพระราม (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา)

 • กิจกรรมเวทีกลาง ประกอบไปด้วยการแสดงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง ฯลฯ จัดขึ้นบริเวณสนามวัดพระราม (ด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา)

 • ถนนกินเส้น รวบรวมอาหารที่มีเส้นเป็นส่วนประกอบ คัดเลือกมาจากร้านอาหารชื่อดังของทุกอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ลานวัฒนธรรม นำเสนอศิลปะพื้นบ้านต่างๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • กิจกรรมสักการะศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยา

 • การออกบูธของพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • นิทรรศการผู้สนับสนุนการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกประจำปี 2558

 • กิจกรรมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน”

 • มหกรรมคาราวานสินค้าทั่วไป พบกับคาราวานร้านค้ากว่า 200 ร้านค้าซึ่งทุกๆท่านจะได้เลือกซื้อ ของกิน ของใช้ ฯลฯ ได้อย่างจุใจ จัดขึ้นบริเวณถนนป่าโทน (หน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย)..และภายในสวนสาธารณะบึงพระราม

 • สถานีรถไฟเล็ก ซึ่งจัดไว้บริการให้กับทุกๆท่าน รอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya World Heritage Fair 015

Ayutthaya World Heritage Fair 024

                               นายสมชาย  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง รักษาการผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ก่อนที่ทุกท่านจะเข้าชมการแสดงแสง เสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ณ วัดมหาธาตุ     ขอเชิญสัมผัสกับการจำลองบรรยากาศหน้างานสมัยกรุงศรีอยุธยา (ตลาดย้อนยุค) จัดขึ้นบริเวณวัดหลังคาขาว โดยใช้ ”เบี้ย” (จำลอง) แลกซื้ออาหารไทยทั้ง   คาว,หวาน  ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกซื้ออาหารและนั่งชมการแสดง บรรยากาศย้อนยุคที่หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น และในปีนี้การแสดงบนเวทีของตลาดย้อนยุค มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมโดยใช้ชื่อว่า “วิถีไทย วิถีอโยธยา” ซึ่งการแสดงบนเวที ในปี้นี้นำเสนอการแสดง “ละครนอก” เป็นศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งจุดเด่นของละครนอกจะใช้นักแสดงที่เป็นผู้ชายล้วน เป็นผู้ทำการแสดงทั้งหมด มีความมุ่งหมายในการแสดงเรื่องมากกว่าการร่ายรำ       การดำเนินเรื่องจะรวดเร็ว ตลกขบขัน ไม่พิถีพิถันในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก การใช้ถ้อยคำของผู้แสดง มักใช้ถ้อยคำ “ตลาด” เป็นละครที่ชาวบ้านเรียกกันเป็นภาษาธรรมดาว่า “ละครตลาด” และในปีนี้จะยกเรื่องราวละครพื้นบ้านที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี อันได้แก่ ไกรทอง , สังข์ทอง , ขุนช้างขุนแผน ,สุวรรณหงส์ และแก้วหน้าม้า

Ayutthaya World Heritage Fair 022

Ayutthaya World Heritage Fair 020

Ayutthaya World Heritage Fair 09

Ayutthaya World Heritage Fair 011

กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและตลาดย้อนยุค

“ วิถีไทย วิถีอโยธยา “

ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558

วัน      :         18 – 27 ธันวาคม 2558

เวลา    :         16.00 – 21.00 น.

สถานที่ :         อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (วัดหลังคาขาว) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม :

 1. ตลาดย้อนยุค จำลองตลาดชาวบ้านสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งการแต่งกาย อาหารหวานคาว ที่คัดสรรของอร่อยในจังหวัดฯ มานำเสนอ อาทิ ก๋วยจั๊บ ผัดไทย ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขนมเบื้องไทย เป็นต้น โดยซื้อขายผ่าน “เบี้ย” (จำลอง)

 2. การแสดงบนเวที แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

                       ช่วงแรกเวลา 17.00 – 17.30 น. พบกับ การแสดงพื้นบ้านหลากหลาย อาทิ เพลงฉ่อย เพลงเรือ ลำตัด เพลงทรงเครื่อง การแสดงสี่ภาค เป็นต้น

                       ช่วงที่สองเวลา 17.30 – 19.00 น. พบกับ การแสดง “ละครนอก” พบกับเรื่องราวละครพื้นบ้านที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี อันได้แก่

                       วันที่ 18 ธันวาคม เรื่อง สังข์ทอง         ตอน หนีนางพันธุรัต – รจนาเลือกคู่

                       วันที่ 19 ธันวาคม เรื่อง สังข์ทอง         ตอน หาปลา – มณฑาลงกระท่อม

                       วันที่ 20 ธันวาคม เรื่อง สุวรรณหงส์        ตอน เสี่ยงว่าว – ชุบฟื้น

                       วันที่ 21 ธันวาคม เรื่อง สุวรรณหงส์        ตอน ชมถ้ำ – กุมพลถวายม้า

                       วันที่ 22 ธันวาคม เรื่อง ไกรทอง            ตอน พ้อบน

                       วันที่ 23 ธันวาคม เรื่อง ไกรทอง            ตอน พ้อล่าง

                       วันที่ 24 ธันวาคม เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนล่องทัพ – ขึ้นเรือนขุนช้าง

                       วันที่ 25 ธันวาคม เรื่อง ขุนช้างขุนแผน  ตอน ละเลงขนมเบื้อง – สร้อยฟ้าทำเสน่ห์

                       วันที่ 26 ธันวาคม เรื่อง แก้วหน้าม้า      ตอน เสี่ยงว่าว – ถวายลูก

                       วันที่ 27 ธันวาคม เรื่อง แก้วหน้าม้า      ตอน ทัศมาลีขี้หึง – ถอดรูป

                               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาดประจำปี 2558”..สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7  0 3532 2730 หรือที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น      โทร. 0 3533 6563, 0 3533 5244