งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2555

SDC10501

“รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2555”  ในระหว่างวันที่ 23 – 26  มีนาคม 2555  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว  ตำบลไผ่จำศีล  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษ ปู่ดอกและปู่ทองแก้ว แห่งบ้านโพธิ์ทะเล  ชาววิเศษชัยชาญ ที่ยอมสละชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในการสู้รบกับพม่าที่ค่าย บางระจัน และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  อันดีงามของท้องถิ่น ในงานประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนนายดอก นายทองแก้ว เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ตลอดจนวีรกรรมของบรรพบุรุษวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ, ริ้วขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 ขบวน ได้แก่ ขบวนกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขบวนนายดอก-นายทองแก้ว ขบวนขุนรองปลัดชู ขบวนการละเล่นประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวน  องค์ประกันหงสา ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง  ขบวนยอดมวยไทยนายขนมต้ม ขบวนวัฒนธรรมข้าว   และขบวนวัฒนธรรมการแต่งกาย 4 ภาค, การแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ,การแสดงจินตภาพประกอบ   แสง เสียง เรื่อง “วิเศษไชยชาญ เกรียงไกรก้องฟ้า ตำนานวีรชนคนกล้า เกริกก้องปฐพี”

SDC10633