กินปลา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ได้จัดงานเทศกาลกินปลาจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 9 – 18 มีนาคม  2555 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  ภายในงานชมการประกวดหุ่นปลาสวยงาม การประกวดอาหารแม่ครัวหัวป่า การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านอาหารที่ปรุงจากปลานานาชนิด และอีกหลากหลายกิจกรรม

กินปลา (4)