ภาพบรรยากาศงาน มหัศจรรย์ สีสันเมืองไทย

มหัศจรรย์ สีสันเมืองไทย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำโครงการปีแห่งการท่องเที่ยวแลกีฬาตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น ที่ จ.อ่างทอง