กิน เที่ยว ท่อง ล่องชม วิถีชุมชนนครปฐม สมุทรสาคร

eating03

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) กล่าวว่า ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับ ธุรกิจนำเที่ยวท้องถิ่น “ปลาทูทัวร์ไทย” จัดโครงการ “กิน เที่ยว ท่อง ล่องชมวิถีชุมชน”  โดยนำนักท่องเที่ยวจำนวน 150 คน

eating05

ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลากหลายวัยที่มากันเป็นครอบครัว  มากับญาติพี่น้อง มากับเพื่อน หรือผู้ใหญ่วัยเกษียณที่มีใจรักการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกัน มาร่วมกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม   เช่น  หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่บ้านชายทะเลบางกระเจ้า

และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม  ช่วยพัฒนาฟื้นฟู  “ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดลำพญา”  อ.บางเลน จ.นครปฐม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมทำในครั้งนี้ ได้แก่ ทาสีกระถางต้นไม้ ปลูกต้นไม้

eating01

ปรับปรุงภูมิทัศน์ มอบตู้พร้อมหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน เสร็จแล้วนักท่องเที่ยวจะได้เดินเที่ยวชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าในตลาดน้ำวัดลำพญา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวตามกระแส “ครอบครัวสุขสันต์” และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด 7 Greens ของ ททท.

eating04

นอกจากนี้ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ของ ททท. ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ด้วยการร่วมมือกันปลุกจิตสำนึก มุ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ แบบรักษาคุณค่า ปกป้อง ดูแล รักษาความ   มั่งคั่งของทรัพยากร ซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

eating02