ภาพโครงการ-ขับรถเที่ยวภาคกลาง-ณ-เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

พระรามราชนิเวศน์ 02

ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแ่ห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ-ขับรถเที่ยวภาคกลาง-ณ-เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร เมื่อวันที่ 7 – 8 เม.ย. 55

ปลูกป่า โครงการหุบกระพง 02

กิจกรรมปลูกป่า

หมู่เกาะง่าม 01

เกาะง่าม