ภาพงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2555

งานวัง (Small)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ได้จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2555  ที่พระนารายณ์ราชนิเวศ

งานวัง. (Small)