ภาพ “โครงการส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์

ส่งเสริมเยาวชน+เคหะ (Small)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษษยน 2555 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ได้รับเยาวชนจากการเคหะแห่งชาติ เดินทางเข้ามาทัศนศึกษา แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ลพบุรีและจ.สระบุรี ใน”โครงการส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศึกษาประวัติศาสตร์”

ส่งเสริมเยวชน+เคหะ- (Small)

ที่พระนารายณราชนิเวศน์

ส่งเสริมเยาวชน+เคหะ. (Small)

กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมเยาวชน+เคหะ... (Small)

ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี