ภาพเก็บตกรับคณะสื่อมวลชนจากปักกิ่ง วันที่ 25 -27 มี.ค. 55

รับคณะปักกิ่ง (Small)

เมื่อวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเข้ามาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ลพบุรีและสระบุรี เมื่อวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2555

รับคณะปักกิ่ง. (Small)