การงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี 2555

แก่งคอยย้อนรอยฯ (Small)

เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี และ เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้จัด งานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี 2555 ณ วัดแก่งคอย จ.สระบุรี ขึ้นเพื่อรำลึกผู้ประสบภัยทางอากาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจัดงานในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน

แก่งคอยย้อนรอยฯ. (Small)