รักษ์ป่า ช่วยช้าง เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

IMG_1979

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย โรงเรียนหอวัง จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และบริษัทอินโนเวชั่น มีเดีย กรุ๊ป  ร่วมจัดโครงการดีๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร ชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวในการร่วมกันรักษ์ป่าและช่วยเหลือช้างป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่า “รักษ์ป่า ช่วยช้าง เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2555 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนักท่องเที่ยว 100 ท่าน ร่วมเดินทางโดยรถไฟเส้นทางกรุงเทพมหานคร – ฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือช้างป่าและรักษาป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโป่งเทียม การปลูกพืชเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศยามค่ำคืนผ่านกิจกรรมการส่องสัตว์ และการดูดาว ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาไนอีกด้วย และกิจกรรมสำคัญของการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ที่ขาดไม่ได้นั่นคือการร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือช้างป่าเขาอ่างฤาไน โดย ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร นำรายได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการของนักท่องเที่ยวรวมเป็นเงิน 90,000 บาทโดยไม่หักค่าใช้จ่าย และบริษัทอินโนเวชั่น มีเดีย กรุ๊ป ได้ร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท มอบแก่กองทุน “รักษ์ป่า ช่วยช้าง เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา” (Wild Elephant Chachoengsao Donation : WECD) โดยได้รับเกียรติจากนายเรืองศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าวจากผู้แทนคณะฯ โดยนายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง นอกจากนี้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนการจัดโครงการฯ รวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ   พันธุ์พืช โรงเรียนหอวัง และบริษัท อินโนเวชั่น มีเดีย กรุ๊ป ที่เป็นกำลังสำคัญให้การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการฯ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือช้างป่าเขาอ่างฤาไน  ผ่านชื่อบัญชี “รักษ์ป่า ช่วยช้าง เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา” บัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980 433 2469 สาขาศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อวันข้างหน้าจะได้มีผืนป่าอันสมบรูณ์ไว้เป็นแหล่งอาศัยอันสมบูรณ์ของช้างป่า สัตว์ป่าคู่บ้านคู่เมืองของไทยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ลูกหลานของเราได้ชื่นชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3850 2001

IMG_2053

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการท่องเที่ยว “หัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”