เก็บตกกิจกรรม คณะผู้บริหาร ททท. สัมมนา โครงการ TAT Executive Development for Transforrmation Program

คณะผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สัมมนา โครงการ TAT Executive Development for Transforrmation Program  ที่่่โรงแรม Swissotel Nai Lert  Park เมื่อวันที่ 7 – 8 เม.ย. 55