calendar_7

** คลิกแต่ละกิจกรรมเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดกิจกรรม

ประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษาสระบุรี
21-23 กรกฎาคม 2556 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำพระนครศรีอยุธยา
22 กรกฎาคม 2556 อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี
22-24 กรกฎาคม 2556 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

งานแสดงแสงและเสียง ปาฏิหาริย์ ตำนานเมืองอ่างทอง
19-21 กรกฎาคม 2556 วัดม่วง จ.อ่างทอง

มหกรรมวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาสมุทรสาครสู่อาเซียน(ASEAN)
1-5 กรกฎาคม จ.สมุทครสาคร

งานมหากุศลอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ 36
13-15 กรกฎาคม 2556 วัดป้อมแก้ว จ.สมุทรสงคราม

งานแข่งเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯ
15-23 กรกฎาคม 2556 วัดพระยาตาก จ.ชัยนาท

พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์
23 กรกฎาคม 2556 วัดบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

– งานประเพณียายดอกไม้ และถวายเทียนพรรษา
22 – 23 กรกฎาคม 2556 ณ วัดจินดามณี
ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

เพลินวาน ราม่า
เพลินวาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นั่งกินชิลชิล ชมวิวอยุธยา
วันนี้ – 30 กันยายน 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา

เที่ยวอยุธยาหัวใจใหม่ ไดอารี่ของคุณ
วันนี้ – 30 กันยายน 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา