head_calendar_4

calendar_4

** คลิกแต่ละกิจกรรมเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดกิจกรรม

- มหาสงกรานต์ภาคกลาง ปี 2556

- งานประจำปีเมืองแก่งคอย "ย้อนรอยสงครามโลก"
2-4 เมษายน 2556 วัดแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สะบุรี

- ปากน้ำปราณ สงกรานต์ชายหาดย้อนยุค ครั้งที่ 2
12-14 เมษายน 2556 ริมชายหาดปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

- อบจ.สิงห์บุรี มินิ-ฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 19
27-28 เมษายน 2556 ณ ศาลากลางหลังเดิม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

-